Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2013

colorblind
4693 392b
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaoll oll
colorblind
4462 fd3f 500
Reposted fromPorcupine Porcupine viaoll oll

October 29 2013

0895 5209
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaoll oll
colorblind
Dobrze jest umieć odróżnić życie od powolnego procesu umierania
Reposted from9agucha 9agucha viacytaty cytaty
colorblind
Play fullscreen
silently reflection turns my world to stone.
Reposted bymyinspiration myinspiration

October 07 2013

3478 bced
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
colorblind
Reposted fromterrasque terrasque viaerdbeerfee erdbeerfee
colorblind
1144 d159
Reposted frombabcia babcia viapurpleJolene purpleJolene

October 06 2013

colorblind
1882 d4db
Reposted fromnfading nfading viacytaty cytaty

October 03 2013

colorblind
Play fullscreen
Jest cudnie.

September 23 2013

colorblind
9553 4529
Reposted fromchujawa chujawa viapl pl
colorblind
W zemście i w miłości kobieta jest większym barbarzyńcą niż mężczyzna.
— Fryderyk Nietzsche

September 15 2013

colorblind
Słońce stanęło w zenicie:
Oglądam się na przebytą drogę:
to ma być moje życie?
Patrzeć się na to nie mogę!
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromcinnamomum cinnamomum
colorblind
chwyciłam miłość aby ją połamać
lecz giętka była oplotła mi ręce
i moje ręce związane miłością
pytają ludzie czyim jestem więźniem
— Halina Poświatowska
Reposted fromzajeb zajeb

August 20 2013

colorblind
W życiu potrzebna jest wyłącznie pewność siebie, wiedza i mnóstwo bezczelności.
— Trudi Canavan
Reposted fromyoungblood youngblood viacorvax corvax
colorblind
0969 96d8 500
Świetlicki.
colorblind
[...] mieliśmy szansę zmienić świat, a zamiast tego wybraliśmy telezakupy.
— Stephen King - Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty

August 02 2013

colorblind

Guns used during the Warsaw Uprising 1944

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapl pl
colorblind
1434 06f6
Reposted fromC10H12N2O C10H12N2O viaoll oll

July 04 2013

colorblind
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl