Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2013

colorblind
9922 178d
it was a very productive day
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viawyliczanka wyliczanka
colorblind
5543 4a67
Reposted fromcytaty cytaty
colorblind
3900 6b96
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoll oll
colorblind
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll

May 03 2013

colorblind
0963 21a5
Reposted fromnfading nfading viaeazyi eazyi
colorblind
Weź mnie, ja umrę przy tobie, nie lubię świata.
— A. Mickiewicz.

April 20 2013

3377 40aa 500
Reposted fromerial erial viawojtekj wojtekj

March 12 2013

colorblind
Idzie wiosna.
Wszystko będzie prostsze.
Reposted bysalma7891 salma7891

March 10 2013

colorblind
8253 a6b7 500
Reposted fromcontrolled controlled viaoll oll

February 15 2013

colorblind
2681 68da 500
   Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx viapimpmyheart pimpmyheart

January 31 2013

4643 0247
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaNatti Natti

January 18 2013

colorblind
Play fullscreen
<3
Reposted bybagheraopheliac

December 10 2012

colorblind
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje przeze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— Charles Bukowski
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viapimpmyheart pimpmyheart

October 20 2012

colorblind
Reposted fromwszedziesmierc wszedziesmierc viatost tost
colorblind
-Jaka była najgorsza rada, jakiej zdarzyło Ci się posłuchać?
-Pij.
— ask.fm

October 16 2012

colorblind
1056 2ce1 500
Reposted fromsweety-creatures sweety-creatures viaoll oll
colorblind

September 29 2012

colorblind
6296 898d 500
Reposted fromfranklymydear franklymydear viaoll oll
colorblind
Bo życie 
Znaczy: 

Kupować mięso Ćwiartować mięso
Zabijać mięso Uwielbiać mięso
Zapładniać mięso Przeklinać mięso
Nauczać mięso i grzebać mięso

I robić z mięsa I myśleć z mięsem
I w imię mięsa Na przekór mięsu
Dla jutra mięsa Dla zguby mięsa
Szczególnie szczególnie w obronie mięsa

A ONO SIĘ PALI

Nie trwa
Nie stygnie
Nie przetrwa i w soli
Opada
I gnije
Odpada
I boli

Tak 
To jest coś
— Stanisław Grochowiak, Płonąca Żyrafa
Reposted fromidzsobie idzsobie viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl